Beredskapshjem og fosterhjem

Omsorgsovertagelse/flytting utenfor hjemmet

Det er vanligvis først hvis hjelpetiltak ikke fører frem at det kan være aktuelt å flytte barnet utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Sak om omsorgsovertagelse forberedes av kommunen og avgjøres av Fylkesnemnda. De vanligste omsorgstiltakene er beredskapshjem, fosterhjem, spesialiserte fosterhjem og institusjon. 

Les mer om fosterhjem - Bufdir

Les mer om beredskapshjem hos Bufdir

Hvordan bli fosterhjem