Familievern

Familiekontor/Familievernkontor

Temaside om familievern på Bufdir sine nettsider.

I norddelen av Trøndelag finnes det to familievernkontorer:

Overgrep

Overgrepsmottaket for norddelen av Trøndelag ligger på Sykehuset Levanger, Levanger kommune.

Barnemishandling/Familievold

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål- og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post. Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Incest/Seksuelle overgrep

Nok Trøndelag - Ressurssenter mot seksuelle overgrep

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
  • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret
  • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

Informasjon på andre språk finner du her.

Tvangsekteskap   

Informasjonsside om tvangsekteskap hos UDI