Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Hvem kan få tilbudet?

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre/ foresatte. Når du får barn, tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og barnet ditt. 

Hjemmebesøk og møte på helsestasjonen

Vårt første møte blir på hjemmebesøket. Her tar vi med vekt for å veie barnet og tilbyr veiledning om ammeteknikk og/eller morsmelktillegg og informerer om helsestasjonens tilbud. Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere i barnets første leveår. 

Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjonen, men kontakt egen fastlege eller legevakt.

Les mer om konsultasjoner på helsestasjonen

Barselgruppe

Nettverksbygging og fellesskap med andre mødre som har født i samme måned.
Får varsel pr. brev.
 

Bestill time

Ring helsestasjonen på telefon 74 04 83 50 i åpningstiden alle hverdager.

Åpningstid 09.00 - 15.00 alle hverdager.

Er barnet ditt sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Ring oss om barnet er syk dagen du har time, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din.

Hvilken helsesykepleier tilhører min familie?

Distrikt og helsesykepleier
Distrikt Helsesykepleier
Vinne/Ness Katrine Liaklev Sellæg
Øra/Stiklestad/Forbregd Margrete Sundby Sandbakk
Flyktninger/innvandrere Hilde Lyngsmo
Ørmelen Liv Kari Watson
Vuku Siv Engelin

Nyttige lenker

Kostråd