Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. 

Hva tilbyr vi?

Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosial helse. Vi tilbyr veiledning, helseundersøkelser, oppfølging og vaksinering.

Hvem kan kontakte oss?

 • Både elever og foreldre kan ta kontakt med oss. 
 • Helsepersonell er til stede på skolene og har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. 

Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan henvise videre ved behov. 

Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Den viktigste delen av arbeidet er å være til stede for den enkelte elev og foreldre når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning.
 • Vi tilbyr samtaler og svarer på spørsmål omkring barn og unges hverdag. Blant annet om kropp, grenser, seksualitet, pubertet, selvbilde, skolehverdag, vold og overgrep.
 • Støtte og hjelp dersom eleven har sosiale eller psykiske vansker. Eksempelvis mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc. 
 • Samtaler med barnet når de møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, konflikter, sorg og sykdom.
 • Veiledning av foreldre i hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål. 
 • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt, og vurdere fysisk og psykisk utvikling. Dette ifølge nye Nasjonale retningslinjer for veiing og måling. 
 • Syns- og hørselstest 
 • Ufrivillig skolefravær
 • Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det.
 • Helsesykepleier kan henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialister.
 • Henvisning til fysioterapeut og ergoterapeut. 

Kontakt oss

Hver enkelt skole har en egen helsesykepleier. Ta enten kontakt med din skole, eller ring oss på telefon 74 04 83 50.

Helsesykepleiere i skolen
Skole Helsesykepleier Telefon
Vinne skole Katrine Liaklev Sellæg 400 33 799
Ørmelen skole Siw Stenhaug 990 86 124
Stiklestad skole Siw Stenhaug 990 86 124
Verdalsøra barneskole Munhild Strand Berg 989 00 311
Verdalsøra ungdomsskole Elin Duvsete 912 45 137
Leksdal skole Liv Kari Watson 458 76 761
Vuku barne- og ungdomsskole Laila Rydning Bergsmo 950 58 839
Helgådal Montesorri Liv Kari Watson 458 76 761
Verdal videregåendeskole Laila Rydning Bergsmo 950 58 839

Les mer om skolehelsetjenesten i kommunene