Grunnskole for voksne

Er du voksen og har behov for grunnskoleopplæring? 

Møllegata Voksenopplæring gir grunnskoleundervisning som gir deg et vitnemål. Dette vitnemålet gir deg rett til å søke videregående opplæring.

Ta kontakt med skolen på telefon 915 72 866 for mer informasjon og søknad.

Skolen gir undervisning i fagene:

  • Norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.
  • Du kan ta ett, noen eller alle fag, alt etter den kompetanse eller behov du har.
  • Skolen gir også undervisning i grunnleggende ferdigheter.

 

Vi deltar i prosjektet «Forberedende voksenopplæring» (FVO). Undervisningen foregår i fire ulike moduler, der hver modul tar fra et halvt år til ett år.

Mer informasjon om forsøket Forberedende voksenopplæring finnes hos Kompetanse Norge.

Skolen har egen rådgiver som hjelper elevene med dokumenter og søknader.

Her kan du lese mer om dine rettigheter:

Opplæringsloven