Norskopplæring

Tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Møllegata voksenopplæring (MVO) tilbyr norskopplæring for nybegynnere, men også til de som kan litt norsk fra før. Opplæringen er fra A1 til B2 etter europeisk standard, og deltakerne er plassert i grupper som jobber mot ulike nivå.

  • Plassering i ulike nivåer og grupper skjer etter testing ved inntakssamtalen
  • Offentlige prøver i norsk og i samfunnskunnskap (også statsborgerskapsprøve) blir avholdt flere ganger i året.
  • Lærerne som jobber ved MVO har «Norsk som andrespråk» i sin utdannelse, og har lang erfaring med å undervise voksne.
  • Undervisningen er på dagtid og er fulltid mandag til fredag. For de med «Rett og plikt», eller bare «Rett» er opplæringen gratis. Jf. Integreringsloven § 26.

 

For andre som ikke har denne «retten» er kostnaden kr. 3.500, - pr måned fulltid.

Søknad norskkurs