Samfunnskunnskap

Skolen tilbyr 75 timers samfunnskunnskap med avsluttende prøve.

  • Undervisningen kjøres sammenhengende i tre uker.
  • Det er oversettere/språkassistenter til stede i undervisningen.
  • Prøven kan tas som privatist uten å gjennomføre kurset