Demensteam/hukommelsesteam

Verdal kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Hukommelsesteamet består av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for personer med demens og deres pårørende.

Tidlig utredning er viktig for å vurdere en demensdiagnose og for å utelukke andre sykdommer. Det er viktig å komme i gang med behandling, vurdere medisiner og iverksette tiltak tidlig.

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til personer som har fått problemer knyttet til hukommelsen.

Man trenger ikke henvisning fra lege.

Hva kan vi tilby?

 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning
 • Samarbeid med fastlege om utredning
 • Pårørendeskole
 • Støttesamtaler i form av å gi råd, veiledning og informasjon. Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere om dette.
 • Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i helse og omsorgssektoren i kommunen.

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Personer med hukommelsesvansker, pårørende og venner
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmetjeneste og annet personale

Utfordringer med

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

 

Kontaktinformasjon 

Koordinator Anne Kari Hermann

Demensforening Levanger og Verdal

Dette er en lokal forening (Verdal og Levanger) i regi Nasjonalforeningen.

Leder: Odd Arne Fosså, tlf: 911 67 066

Kontaktperson for Verdal: Bjørn Arild Aksnes, tlf: 419 29 252

Aktuelle lenker