Pårørendetilbud

Verdal kommune arrangerer årlig pårørendeskole for pårørende. Vi treffes 5 ganger med 2-3 ukers mellomrom.

Eksempler på tema kan være:

  • Hva er demens?
  • Rettigheter
  • Kommunikasjon
  • Sorg og tap
  • Hjelpemidler
  • Hjelp til problemløsning i hverdagen.

Det kan være både interne og eksterne forelesere

Det å treffe andre i samme situasjon er kanskje noe av det viktigste

Koordinator Anne Kari Hermann