Støttekontakt og aktivitetsvenn

Støttekontakt

Støttekontakt er en tjeneste som hjelper en annen person til å ha en aktiv og meningsfull fritid. Dette er en tjeneste som reguleres av lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Søk om å bli støttekontakt (PDF, 328 kB)

Aktivitetsvenn

Dette er et gratis tilbud i samarbeid med nasjonalforening, kommune og frivilligheten. Her kan personen med demens få et nytt bekjentskap på grunnlag av samme interesse.