Hverdagsglede

Hverdagsglede - Klikk for stort bilde

En rekke undersøkelse viser at hva vi gjør har stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Og det er nettopp det dette kurset handler om - hvordan du med fem enkle grep og konkrete øvelser kan oppleve å få økt glede i hverdagen.

Gjennom kurset vil du bli bedre kjent med metoder og verktøy som kan bidra til økt hverdagsglede og økt livskvalitet. Vi tar utgangspunkt i mye du allerede vet, men du vil også kunne tilegne deg ny kunnskap om livskvalitet og helse, som du kan bruke i din hverdag. 

Kurset er først og fremst beregnet på voksne som opplever at de trenger et løft i hverdagen og noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. Det er ikke et terapikurs for å mestre nedstemthet eller depresjon. Det er heller ikke et forum for å bearbeide sorg eller tunge følelsesmessige belastninger. Kurset kan likevel styrke deg i møte med slike belastninger - og virke forebyggende.

Kurset går over seks samlinger med ca. 2,5 timers varighet. 

Nye kurs starter opp høsten 2024.

 

Sted: Frisklivssentralen
Kursholdere: Elisabeth Fossum Indahl og Vilde Marie Næss
Egenandel: Kr. 500,-
Påmelding: 

Hverdagsglede - Klikk for stort bilde