Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt lavterskeltilbud for å endre levevaner. Målet er å styrke deltakernes kunnskap og rutiner til å ta gode valg knyttet opp mot livsstil. Tjenesten er målrettet og tidsavgrenset. Frisklivssentralen er en del av kommunens tilbud innenfor læring og mestring. Frisklivssentralen jobber etter målsetningen om være en bidragsyter i å utjevne sosial ulikhet i helse.

Hvem er målgruppen?

Voksne som har behov for kunnskap og støtte til å endre levevaner, med tanke på å forebygge sykdom eller begrense forverring av sykdom. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Hva tilbyr vi?

Koster det noe?

Hos oss er alle helsesamtaler og fysisk aktivitet/trening gratis. Kurs har en egenandel på kr. 600,- som faktureres i etterkant av kurset. Ny pris fastsettes av kommunestyret hvert år.

Hva forventes det av deg?

For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne:

  • Ta ansvar for din egen helse
  • Fungere i en gruppe med andre
  • Være motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk

Hvem kan henvise?

Fastleger, spesialisthelsetjenesten, annet helsepersonell og Nav kan henvise deg til oss, men du kan også ta kontakt selv via vårt henvisningsskjema.

Videopresentasjon

Videopresentasjon på sørsamisk

 

Kontakt Frisklivssentralen


E-post: frisklivssentralen@verdal.kommune.no

Unni Granheim (kosthold og søvn): 943 74 739

Elisabeth Fossum Indahl (tobakk, fysisk aktivitet): 477 95 780

Vilde Marie Næss (fysisk aktivitet og hverdagsglede): 456 50 567

Adresse: Ringveg Nord 1

Følg Frisklivssentralen på Facebook