Tobakksfri

Oppfølgingen på tobakksfri består av en kombinasjon av strukturert veiledning og eventuelt medikamentell støtte. Forskning viser at de som deltar på kurs har bedre mulighet for å lykkes enn de som prøver å slutte på egenhånd. Dersom du har forsøkt å slutte tidligere, men ikke greid det, fortvil ikke. Forskning viser nemlig også at sjansen for å lykkes øker med antall slutteforsøk.  

Hva skjer i løpet av kurset? 

  • Du jobber med motivasjonen for å slutte 
  • Du deler erfaringer med andre i samme situasjon 
  • Du gjør praktiske og mentale forberedelser 
  • Du utarbeider effektive tiltak for å takle snus/røyksug 
  • Du slutter å snuse/røyke 
  • Du får støtte og oppmuntring fra andre i samme situasjon 
  • Du utvikler strategier for å holde deg snus/røykfri 

 

Ta kontakt ved interesse.

Elisabeth Fossum Indahl, telefon 477 95 780.