Sterk og Stødig

Hva er Sterk og Stødig?

Sterk og stødig er treningsgrupper tilpasset for seniorer som opplever ustøhet med begynnende funksjonssvikt som har behov for balanse- og styrketrening. Sterk og Stødig-gruppene ledes av frivillige instruktører som blir lært opp, og fulgt opp av kommunens Sterk og Stødig-veiledere som er fysioterapeuter. 

Hvem passer Sterk og Stødig for?

Deltakeren i Sterk og Stødig er over 65 år og:

  • bor i eget hjem.
  • klarer seg uten særlig hjelp og bistand fra kommunen. Det betyr at man kanskje har noen hjelpemidler, trygghetsalarm eller matombringing, men klarer seg uten hjemmesykepleie.
  • er i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs. Dette er viktig for å kunne følge Sterk og Stødig-treningen i stående og gående på en trygg måte.
  • erfarer endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. Dette er ikke nødvendigvis synlige endringer for andre, men kan være veldig begrensende for personen som kjenner på det.

Vil du være instruktør for, eller være deltaker i Sterk og Stødig gruppe?

 Ta kontakt med kommunes Sterk og Stødig-veiledere:

 

Les mer om Sterk og stødig her: Sterk og stødig - Nasjonalt senter for aldring og helse