KiB-kurs

Kurs i mestring av belastning.

Målgruppe for kurset 

KiB er utviklet for deg som har behov for å bedre evnen til å regulere og håndtere belastninger. 

Ulike belastninger påvirker hverandre og de kan for eksempel være knyttet til livssituasjon, familie, helse, studier og arbeidsliv. 

Kursets oppbygning og gjennomføring

Kurset går over ti ganger og ledes av kursledere som er trent i metoden. Kurset er delt i tre deler, der de fire første kapitlene i kursboken omhandler forståelse og grunnlag, de fire neste, praktisk bruk av denne forståelsen, mens de to siste kapitlene vektlegger å bruke dette i ditt daglige liv.  

Kursdatoer høst 2024

KiB
Dato Tidspunkt
29.08 09.00 - 11.00
05.09 09.00 - 11.00
12.09 09.00 - 11.00
19.09 09.00 - 11.00
26.09 09.00 - 11.00
03.10 09.00 - 11.00
10.10 09.00 - 11.00
17.10 09.00 - 11.00
24.10 09.00 - 11.00
14.11 09.00 - 11.00


Sted: Frisklivssentralen, Ringveg Nord 1
Kursholdere: Karianne Guddingsmo og Elisabeth Fossum Indahl 
Egenandel: kr. 600,- for innenbygdsboende, og kr. 1200,- for utenbygdsboende etter avtale. Faktura sendes ut ved kursstart, og evt. avmelding må skje senest dagen før kursstart. 
Påmeldingsfrist: 22.08.24
Påmelding: