Fysioterapeuter med kommunal avtale

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger ikke rekvisisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

Egenandel hos fysioterapeut

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Les mer om frikort hos fysioterapeut på helsenorge.no.

Les mer om frikort hos fysioterapeuter på helsenorge.no

 

Fysioterapeuter med kommunal avtale
Navn Adresse Telefon
Kirsten Hegdal Verdal fysikalske institutt, Jernbanegata 7 74 07 93 80
Kristin Rennesund Myrland (lymfødembehandling Verdal fysikalske institutt, Jernbanegata 7 46 11 40 94
Finn Roar Dolmen Spinneriet Fysioterapi og Treningssenter, Hanskemakergata 2 45 23 80 00
Sara Skevik (manuellterapeut) Verdalsklinikken, Rådhusgata 4 48 44 66 46
Brit Tove Klevmo (psykomotorisk fysioterapeut) Asbjørnsensgatte 1 99 72 09 46
Per Arne Urland Sentrum fysikalske institutt, Jernbanegata 21 41 54 86 94
Jarle Nesbø Helsegym1 fysioterapi, Leklemsåsen 80 93 22 36 18
Aina Axelsson Axelsson Fysioterapi, Jernbanegata 7 41 13 59 01