Sansetap - synskontakt og hørselskontakt

Synskontakt

Synskontakten bistår mennesker med nedsatt syn slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser;

 • Tilrettelegger for daglige aktiviteter
 • Tilrettelegger i hjem, på sykehjem og institusjon og fritid
 • Gir råd, veiledning og opplæring til personer med nedsatt syn
 • Følger opp tiltak i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral

Hva gjør synskontaktene?

 • Informerer samarbeidspartnere og kommunenes innbyggere og gir råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.
 • Formidler synshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av synshjelpemidler.

Aktuelle hjelpemidler

 • Luper, lupebriller, kikkertbriller og lignende
 • Plass- eller punktbelysning
 • Lese-TV

NB! Synskontaktene formidler ikke vanlige briller eller lesebriller.

Henvisning

For å få synshjelpemidler gjennom folketrygden må man være svaksynt (visus 0,33 (6/18) eller dårligere). Uttalelse fra øyelege eller annen spesialist er nødvendig før det kan søkes om hjelpemidler gjennom folketrygden.

Hørselskontakt

Hørselskontakten bistår mennesker med nedsatt hørsel slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser;

 • Tilrettelegger for daglige aktiviteter.
 • Tilrettelegger i hjem, på sykehjem og institusjon, barnehage, skole og fritid.
 • Gi råd veiledning og opplæring til personer med høreapparat.
 • Følger opp tiltak i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral

Hva gjør hørselskontaktene?

 • Informerer samarbeidspartnere og kommunenes innbyggere og gir råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.
 • Formidler hørselshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler.

Aktuelle hjelpemidler

 • Varslingshjelpemidler
 • Alarmsystemer
 • Lydoverføringshjelpemidler
 • Samtaleforsterker

NB! Hørselskontaktene formidler ikke høreapparat.

Henvisning

Uttalelse fra hørselsspesialist er nødvendig før man kan få hørselshjelpemidler gjennom folketrygden. Det kan imidlertid gjøres visse unntak. Hvis du bruker høreapparat kan du søke om hørselshjelpemidler uten ytterligere kontakt med spesialist.

Slik søker du

Du kan søke om bistand fra synskontakt eller hørselskontakt ved å sende en henvisning, søke via HelsaMi, eller ta direkte kontakt med servicekontoret på telefon 740 48 200.

 

Henvisning på papir sendes til: 

Verdal kommune v/Rehabiliteringstjenesten 
Postboks 24 
7651 Verdal