Sansetap - synskontakt og hørselskontakt

Synskontakt

Hva gjør synskontaktene:

 • Formidler synshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av synshjelpemidler.
 • Informerer samarbeidspartnere og kommunenes innbyggere og gir råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.

Arbeidet omfatter:

Synskontakten bistår mennesker med nedsatt syn slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser;

 • Tilrettelegger for daglige aktiviteter.
 • Tilrettelegger i hjem, på sykehjem og institusjon, barnehage, skole og fritid.
 • Gir råd, veiledning og opplæring til personer med nedsatt syn.
 • Følger opp tiltak i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral.

Aktuelle hjelpemidler:

 • Luper, lupebriller, kikkertbriller og lignende
 • Plass- eller punktbelysning
 • Ergonomisk utstyr for eksempel høyderegulerbare stoler og bord, bokholdere mm.
 • Lese-TV

NB! Synskontaktene formidler ikke vanlige briller eller lesebriller.

Henvisning:

For å få synshjelpemidler gjennom folketrygden må man være svaksynt (visus 0,33 (6/18) eller dårligere). Uttalelse fra øyelege eller annen spesialist er nødvendig før det kan søkes om hjelpemidler gjennom folketrygden.

Hørselskontakt

Hva gjør hørselskontaktene:

 • Formidler hørselshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler.
 • Informerer samarbeidspartnere og kommunenes innbyggere og gir råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.

Arbeidet omfatter:

Hørselskontakten bistår mennesker med nedsatt hørsel slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser;

 • Tilrettelegger for daglige aktiviteter.
 • Tilrettelegger i hjem, på sykehjem og institusjon, barnehage, skole og fritid.
 • Gi råd veiledning og opplæring til personer med høreapparat.
 • Følger opp tiltak i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral.

Aktuelle hjelpemidler:

 • Varslingshjelpemidler
 • Alarmsystemer
 • Lydoverføringshjelpemidler, for eksempel teleslynge.
 • Samtaleforsterker
 • Telefoner og telefoniutstyr

NB! Hørselskontaktene formidler ikke høreapparat.

Henvisning:

Uttalelse fra hørselsspesialist er nødvendig før man kan få hørselshjelpemidler gjennom folketrygden. Det kan imidlertid gjøres visse unntak. Hvis du bruker høreapparat kan du søke om hørselshjelpemidler uten ytterligere kontakt med spesialist.

 

Kontaktinformasjon

Kontor ved ReHabiliteringstjenesten på Stekke
Adresse: Fløytarveien 1, 7650 Verdal

Henvisning sendes:

Verdal kommune
ReHabiliteringstjenesten
Johannes Brunsgt. 2
7650 VERDAL