Koordinator for alvorlig syke (tidligere kreft koordinator)

Verdal kommune har koordinator for alvorlig syke som skal bidra til å skape helhet og sammenheng, samt bedre trygghet og livskvalitet for alvorlig syke pasienter og deres pårørende.
Bistand fra koordinator for alvorlig syke er et lavterskeltilbud som ikke krever vedtak.

  • Er et tilbud til mennesker med alvorlig sykdom i kommunen
  • Gi råd og veiledning til pasienter og pårørende i alle aldre
  • Jobbe tverrfaglig, og gi råd til interne samarbeidspartnere
  • Være kontaktperson overfor spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Koordinator for alvorlig syke og deres pårørende: 
Carine Nevermo
Telefon: 477 83 629
E-post: Send e-post