Vaksinasjon, reisevaksine og smittevern

​Koronavaksine og influensavaksine

Vaksinene kan settes samtidig til de som skal ha begge, men det må gå minst sju dager mellom disse og pneumokokkvaksine (lungebetennelesesvaksine) som også er anbefalt for risikogrupper hvert sjette år.

Koronavaksine oppfriskningsdose anbefales til:

 • alle over 65 år
 • voksne (18-64 år) i risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 mnd til 11 år med alvorlig grunnsykdom (vaksine anbefalt av barnets lege)
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Mer om risikogrupper for korona hos FHI

I høst settes ny oppdatert vaksine – Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Det bør være seks måneder siden forrige oppfriskningsdose, og etter bekreftet covid-19-infeksjon kan man vente i 3-4 mnd med ny oppfriskningsdose.

Influensavaksine anbefales til:

 • beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • alle over 65 år
 • barn og voksne med kroniske sykdommer
 • gravide i 2. og 3. trimester, gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko
 • barn 6 mnd til 5 år som ble født prematurt, særlig før uke 32 i svangerskapet
 • I tillegg anbefales husstandsmedlemmer til særlig utsatte for alvorlig sykdom å vaksinere seg, og svinerøktere anbefales influensavaksine.

Mer om disse risikogruppene også hos FHI

Det er altså flere barn som anbefales influensavaksine enn koronavaksine.

Vaksinekontor - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Martin M. Hvattum for FHI

Helsepersonell skal få tilbud om influensavaksine hos arbeidsgiver. Koronavaksiner anbefales ikke til helsepersonell som gruppe, men til de som er i risikogrupper.

Koronavaksine er gratis, mens influensavaksine koster ca. 100 kr + egenandel for vaksinasjon (kommer ikke på frikort).

Vaksinasjonssteder

Sykehjemsbeboere får vaksinene der de bor.

Innbyggere i Verdal kan få vaksinene hos fastlege eller på apotek.

 

Kikhostevaksine til gravide

Kikhoste (pertussis) er en langvarig (6 til 12 uker) luftveisinfeksjon med kraftige hosteanfall. Sykdommen er svært smittsom, og er farligst for de yngste barna. Det har vært en stor økning i antall tilfeller i Norge siste halvår.

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, ble innføring av kikhostevaksine til gravide vedtatt i Statsbudsjettet 2024, for å beskytte de nyfødte barna mot kikhoste. Tilbudet som starter opp 1. mai 2024, skal gis som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og skal være helt gratis for den gravide. 

Vi anbefaler at vaksinen tas i svangerskapsuke 24 eller senere, men tidligst i uke 22. 

Bestill time i ekspedisjonen hos Vaksinekontoret, eller på telefon 74 04 83 50.

Informasjon om kikhostevaksine (PDF, 257 kB)

Apekopper (monkeypox/mpox)

Det pågår et utbrudd av mpox på verdensbasis. Kontakt lege hvis du har mistanke om at du er smittet.

Trondheim kommune tilbyr forebyggende vaksinasjon mot mpox til personer som tilhører risikogruppene til alle aktuelle innbyggere i Trøndelag.

Grupper som er aktuelle for primær preventiv vaksine, PPV, mot mpox (apekopper):

 • Menn eller transpersoner som har sex med menn og selvrapportert risikoatferd (f. eks. nye eller flere seksualpartnere)
 • Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte gjennom sitt arbeid, som f. eks. personell på teststasjoner eller som jobber direkte med pasienter med mpox på sykehus.
 • Laboratoriepersonell som arbeider med levende apokoppevirus (nøytralisasjonstest, cellekultur etc.)

Personer som ønsker vaksine, tar selv kontakt med vaksinasjon- og smittevernkontoret i Trondheim: Mpox (apekopper/monkeypox) - Trondheim kommune

Utenlandsreiser

Vaksinasjonskontoret gir råd og veiledning om vaksinering/revaksinering og forhold som kan være med å gi reisende en reise med mindre muligheter for ubehagelige overraskelser. De fleste reisende bør vaksinere seg mot ulike sykdommer, avhengig av bostandard, oppholdstid og reisemål.

Vi anbefaler å ta kontakt med vaksinekontoret i god tid før du skal reise; gjerne to måneder før, slik at du er sikker på at det finnes ledig time, og at du skal få tilstrekkelig beskyttelse av vaksinene på reisen din.

Vi ønsker også å informere om at det er ønskelig at alle i befolkningen er beskyttet mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste. Denne vaksinen må oppfriskes hvert 10. år.

Smittevernråd og vaksiner for deg som skal ut og reise 

Voksenvaksinering

Vaksiner til voksne - generelle anbefalinger

Flåttvaksine

Generell anbefalinger om vaksine mot skogflåttencefalitt

Vi oppfordrer alle til å sjekke egen vaksinestatus, og ta kontakt om det er behov for påfyll av vaksiner. Dine registrerte vaksiner finner du på helsenorge.no

Kontakt vaksinekontoret

Telefon: 940 17 510

Telefontid tirsdager kl. 12:00 - 13:00.