Behov for hjelpemidler

Verdal kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Kortvarige behov for hjelpemidler

Veksttorget har enkle hjelpemidler for midlertidige og akutte behov.

Åpningstider

Veksttorget er åpent klokka 08.00 - 15.30, mandag til fredag.  

I åpningstiden kan du selv hente og levere hjelpemidler uten avtale. 

Kontakt

Adresse: Stiklestad allé 1, 7654 Verdal
Telefon: 74 07 14 50
E-post: post@veksttorget.no

Hva kan du låne?

Du kan låne blant annet: 

• Rullator 

• Gåbord/prekestol 

• Dusjstol 

• Frittstående toalettforhøyer  

• Enkel manuell rullestol 

• Toalettstol 

Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men dekker et generelt behov. 

Vi kan ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid. 

Hva koster det?

Det er gratis å låne hjelpemidler. 

Hvor lenge kan du låne?

Du kan i utgangspunktet låne i tre måneder av gangen, i inntil 2 år.  
Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, kan du ta kontakt med ergo- eller fysioterapeut i kommunen. Du vil da få hjelp til å søke hjelpemidler ved langvarig behov fra NAV hjelpemiddelsentral
Utstyr som ikke er i bruk må leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet. 

Langvarig behov for hjelpemidler

Har du behov for varig utlån av hjelpemidler, må det søkes om vedtak fra NAV Hjelpemiddelsentral, på nav.no

Hvis du er usikker på hva du trenger, anbefaler vi at du tar kontakt med Ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen. De kan hjelpe deg med å utrede behovet ditt, samt hjelp til søknad, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.  

Slik søker du

Du kan søke om bistand fra ergo- eller fysioterapeut ved å sende en henvisning. 

eller ta direkte kontakt med servicekontoret på telefon 740 48200. 

Henvisning til fysio- og ergoterapi (DOCX, 41 kB)

Henvisningsskjemaet sendes til: 

Verdal kommune 

v/Rehabiliteringstjenesten 

Postboks 24 

7651 Verdal