Pårørendetilbud

Pårørende har ofte levd under store belastninger over lang tid. Noen ønsker oppfølging av for å få hjelp til å håndtere situasjonen, og det kan da tilbys oppfølgingssamtaler.

Avdelingen er behjelpelig med å kontakte andre instanser ved behov. Dette kan være pårørendeforeningen FMS, psykisk helse, Frisklivssentralen, ARA eller andre. 

Involvering av pårørende i brukerens prosess er et viktig arbeid som kommer i tillegg til oppfølging av pårørende.

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus

Vårres - regionalt brukerstyrt senter for Midt-Norge

Barn som pårørende

Barn har rettigheter som pårørende. Det gjelder for de mellom 0-18 år som har psykisk syke foreldre, foreldre som ruser seg, foreldre med en alvorlig somatisk sykdom eller skade, søsken som er somatisk eller psykisk syke og barn som er etterlatt - det vil si hvor den ene eller begge foreldrene er døde.

Barn som pårørende

Avdeling rus og psykisk helse har oppnevnt barneansvarlige. Hensikten er å tilby støtte og veiledning i foreldrerollen, samt samtale rundt barnets informasjon og oppfølgingsbehov.