Bostøtte

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte.

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er Husbanken som behandler og fatter vedtak. Kommunen har all kontakt med deg som søker og hjelper deg under søknadsprosessen og ved ev. spørsmål etter mottatt vedtak. 


Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
Se hvem som kan få bostøtte.


Slik søker du 

Du søker bostøtte ved å fylle ut søknadsskjemaet for husbanken sine nettsider.
 

Søk om bostøtte  


Søknadsfrist 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.


Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden.

Dersom kommunen i ettertid blir kjent med at det har skjedd endringer som kan påvirke grunnlaget for bostøtten, vil det gjøres et nytt vedtak som går tilbake til den datoen endringen skjedde. Det betyr at du risikerer å måtte betale tilbake differansen mellom gammel bostøtte og ny bostøtte. Les mer om hvilke endringer du må melde fra om.


Klage 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.

Slik klager du på et bostøttevedtak 

 

 

Kontaktinformasjon

Servicekontoret

Telefon 740 48 200

Besøks- og åpningstid 09:00 - 15:00