Boligsosialt team

Boligsosialt team bistår vanskeligstilte innbyggere med veiledning og bistand til å skaffe og beholde egnet bolig.

Hva gjør vi?

  • Bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe og beholde bolig
  • Bistå med å sikre husleiebetaling, restansearbeid
  • Gi veiledning om Husbankens virkemidler (bostøtte, startlån, boligtilskudd, leie før eie-prinsippet)
  • Veiledning om boligmarkedet
  • Hjemmebesøk/kartlegging av boevne
  • Veiledning til innbyggere som trenger støtte for å bli selvstendige i sin boligkarriere, innbyggere med avslag på kommunal bolig
  • Bistå med å skape et hjem
  • Hjemmebesøk i kommunale boliger

Slik søker du

Søknad om kommunal utleiebolig for vanskeligstilte (PDF, 236 kB)

Søknadskjema oppfølging i bolig (PDF, 328 kB)

 

Kontakt

Servicekontoret, Verdal kommune

Telefon: 74 04 82 00