NAV

NAV Verdal driver oppfølging av kommunens innbyggere som av ulike årsaker i kortere eller lengre tid har behov for økonomisk, arbeidsrettet eller sosialfaglig bistand. 

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av våre digitale tjenester på nav.no - Ditt NAV. Disse er døgnåpne, alle dager. Her kan du sende beskjed til NAV og få svar. 

Hvis du ikke har mulighet til å bruke våre digitale løsninger, kan du ringe oss på telefon.

Timeavtale bestilles via telefon, Ditt NAV på nav.no eller ved personlig oppmøte (se åpningstider).

Oppfølgingssamtaler skjer enten ved personlig oppmøte, som et digitalt møte eller ved bruk av telefon.

Om du ser etter annen/ny jobb, er det svært viktig at du fyller ut din CV. Se oversikt over ledige jobber.

Er du arbeidsgiver, se NAV Bedrift. Ved å ringe arbeidsgivertelefonen på tlf. 55 55 33 36 vil du få god hjelp. Alle tjenester knyttet til arbeidsplassen.no er gratis for både bedrifter og privatpersoner.

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

 

Telefon

55 55 33 33

Akutthenvendelser

413 97 919
Mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00

Publikumsmottak

Vektergata 9, Verdal

Postadresse

Postboks 3, 7651 VERDAL

Organisasjonsnummer

990231036

Kontornummer

1721

Ansatte

Oversikt over ansatte i NAV Verdal

Åpningstider

Åpningstider NAV
Dag Tidspunkt Kommentar
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00-15.30
Tirsdag Åpent for timeavtaler 08.00-15.30
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00-15.30
Torsdag Åpent for timeavtaler 08.00-15.30
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00-15.30

Hjelpemidler

Førerhund

Informasjon om hvem som har rett til førerhund og hvordan gå fram for å søke

Tekniske hjelpemidler

I Verdal kommune er det Veksttorget som administrerer ordningen med tekniske hjelpemidler.

Hjelpemiddelsentralen

NAV har ansvaret for hjelpemiddelsentralene i landets fylker.

Hjelpemiddelsentralen i Trøndelag