Startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Oversikt over ditt startlån

Verdal kommune har avtale med Intrum i forbindelse med låneadministrasjon av startlån og tilskudd. 

Personer som har lån gjennom Intrum Låneadministrasjon har tilgang til MinSide, hvor man kan finne informasjon om:

  • Oversikt over innbetalinger
  • Nedbetalingsplan
  • Kontoutskrift
  • Årsoppgave
  • AvtaleGiro
  • Utsette betaling
  • Endre forfallsdato
  • Kontaktinfo til Intrum Låneadministrasjon

Min side

Hva er startlån?

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes.

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig.

Sjekk hvem som kan få startlån - Husbanken

Retningslinjer for tildeling av husbankens låne- og tilskuddordninger til boligformål  (DOCX, 32 kB)

Praksis for innvilgelse av startlån (DOCX, 44 kB)

Slik søker du

Du søker startlån ved å fylle ut søknadsskjema på Husbanken sine nettsider.

Søk om startlån

Trenger du hjelp med søknaden eller har spørsmål angående startlån?

Avtal møte med saksbehandler