Transport

TT-kort

Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

Det er Trøndelag fylkeskommune som administrerer ordningen.

Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon 74 17 40 00.

 

Syketransport

Ved akutt behov for ambulanse, ring medisinsk nødtelefon på 113.

Kjørekontor

Helseforetakenes senter for pasientreiser har egen nettside som inneholder informasjon om rettigheter, reiser med og uten rekvisisjon, de enkelte kjørekontor (pasientreisekontor).

Kjørekontoret i Midt-Norge