Transport

TT-kort

Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

Det er Trøndelag fylkeskommune som administrerer ordningen.

Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon 74 17 40 00.

Syketransport

Ved akutt behov for ambulanse, ring medisinsk nødtelefon på 113.

Kjørekontor

Helseforetakenes senter for pasientreiser har egen nettside som inneholder informasjon om rettigheter, reiser med og uten rekvisisjon, de enkelte kjørekontor (pasientreisekontor).

Kjørekontoret i Midt-Norge

AtB bestillingstransport

Alle kan bestille reiser med AtB Bestill, og det er ingen aldersgrenser. Tilbudet er tilpasset for reiser til og fra konkrete avganger med buss, båt og tog. Du kan også bruke tjenesten til handlesteder, kommunesenter eller kultur- eller fritidstilbud. 

AtB Bestill kjøres med drosje eller minibuss, og kapasiteten kan derfor være noe begrenset.

Se tilbudet i Verdal kommune.