Utviklingssenteret i Verdal

Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Verdal bistår alle kommunene i Trøndelag med å lage bedre tjenester for innbyggerne.

Gjennom en tverrfaglig, helhetlig og fleksibel tilnærming understøtter vi utviklingsprosesser som gir framtidsrettede tjenester tilpasset brukerbehov og lokale behov. Vårt team på åtte personer har også støtte av mange flinke fagpersoner og ledere i Verdal kommune og forskningsbistand av Senter for omsorgsforskning.

I Verdal kommune er vi en utviklingsressurs for alle ansatte og ledere i alle helse- og omsorgstjenestene. Vi bidrar blant annet med kompetanseutvikling, lederstøtte og utviklingsarbeid gjennom prosjekter og andre satsninger. Vi er samlokalisert med virksomhetslederne og koordinerende enhet.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om utfordringer, muligheter eller utviklingsbehov.

Vi har en egen hjemmeside

Aktuelle lenker

Aktivitetsoversikt

Prosjektoversikt