Velferdsteknologi

Verdal kommune implementerer velferdsteknologi for bedre helse- og omsorgstjenester.

Verdal kommune skal være fremoverlent og innovativ for å sikre at vi leverer helsetjenester av god kvalitet. Det gjør vi blant annet ved å integrere velferdsteknologi i våre helse- og omsorgstjenester. Dette initiativet er en del av kommunens kontinuerlige innsats for å forbedre omsorgen for våre innbyggere og tilby tryggere og mer effektive tjenester.

Velferdsteknologi er et bredt spekter av teknologiske løsninger som er designet for å støtte eldre og personer med ulike helsebehov i å bo trygt og selvstendig i sine egne hjem. Verdal kommune har tatt i bruk flere velferdsteknologiske systemer for å styrke omsorgstjenestene. 

Trygghetsalarmer

Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet.

Trygghetsalarmen er knyttet til Værnes Respons, som kan formidle kontakt videre til hjemmetjenesten. Hvis alarmen går vil kommunens personell rykke ut, uansett når på døgnet det er. 

Lokaliseringsteknologi

Lokaliseringsteknologi er en løsning for å lokalisere personer med kognitiv svikt utendørs. Det er flere ulike løsninger knyttet til dette. Verdal kommune har valgt armbåndsur, som også inneholder funksjonalitet knyttet til fall. 

Digitale tilsyn

Ved hjelp av kameraer og annen sensorteknologi kan omsorgspersoner følge med på pasienter og innbyggere uten å være fysisk til stede. Sensorene anonymiserer pasienten og varsler ved angitte kriterier til hjelpepersonalet. Dette bidrar til å redusere fall og skader ved kontinuerlig tilsyn, og ikke bare til angitte tidspunkt. 

Medisindispensere

Automatiske medisindispensere minner innbyggere om å ta medisiner til rett tid, og gir også varsler til omsorgspersoner om eventuelle savnede doser. Dispenserne vil varsle tjenestene hvis medisinene ikke blir tatt og de vil rykke ut for å følge opp hva som har skjedd. 

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging er en tjeneste der pasienter og brukere med behov for helsehjelp og helsetjenester blir fulgt opp ved hjelp av digitale verktøy hjemmefra. Eksempel på målinger gjort av digital hjemmeoppfølging kan være blodsukker, vekt, blodtrykk og saturasjon. Dette kan være spesielt nyttig for mennesker med kroniske sykdommer og eldre mennesker med behov for tett oppfølging.

 

Verdal kommune prioriterer innbyggernes helse og velvære ved å omfavne velferdsteknologi. Dette initiativet har som mål å forbedre livskvaliteten for eldre og de med spesielle behov, samtidig som det gir en mer kostnadseffektiv og bærekraftig tilnærming til helse- og omsorgstjenester.

Med Verdal kommunes satsning for å integrere velferdsteknologi vil dette gi bedre tjenester til innbyggerne.