Nettbiblioteket

Nasjonalbiblioteket digitaliserer systematisk hele samlingen. I Nettbiblioteket kan du søke i fulltekst i bøker, aviser, brev og tidsskrift som er digitalisert av oss. Du vil også finne blant annet bilder, musikk og radioopptak. Siden digitaliseringsarbeidet ikke er ferdigstilt, vil det være mye du ikke får treff på i Nettbiblioteket.

Materiale som ikke er vernet av opphavsretten gjøres tilgjengelig for alle på internett. Der det finnes avtaler med opphavsretthavere får brukere med norske IP-adresser tilgang til materiale som er vernet av opphavsretten.

Hele den digitale samlingen er tilgjengelig for forskning og dokumentasjon, les mer om tilgangsvilkår her.

Nettbiblioteket kan brukes direkte fra nettleseren.