Lånereglement

Utlånsreglement ved Verdal bibliotek

1. Lånekort 

For å kunne låne, må du ha lånekort. For å få lånekort, må du vise gyldig legitimasjon. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Mister du kortet og må ha nytt, koster det kr. 50,-. Meld fra til biblioteket om du mister kortet. Låneren er ansvarlig for kortet og det som lånes på det, derfor må du ikke låne bort kortet ditt til andre. Husk å melde fra om endringer i navn og kontaktinformasjon. Ta alltid med lånekortet ved bibliotekbesøk, enten fysisk eller digitalt. Vi anbefaler appen Bibliofil for å ha lånekortet digitalt på mobilen. 

 

2. Lånetider

Se utlånskvittering eller i appen Bibliofil. Dersom dokumentet ikke er reservert av andre, kan lånetiden fornyes inntil 2 ganger. Bøker, lydbøker, spill og tidsskrifter kan lånes i 4 uker. Musikk, serieromaner og film kan lånes i 2 uker. Noen bøker og materiale er ikke til utlån og kan kun leses i biblioteket. Det gjelder aviser, siste nummer av tidsskrift og en del materiale fra lokalhistorisk samling. 

 

3. Fornying 

Ønsker du å beholde det lånte materialet lenger enn normal lånetid, kan lånet fornyes så fremt materialet ikke er reservert andre. Du kan ringe biblioteket og be om fornying, eller du kan fornye selv i appen Bibliofil eller ved å gå inn på bibliotekets hjemmeside. Fjernlånte bøker kan normalt ikke fornyes. 

 

4. Reservering

Er bøkene eller materialet du ønsker utlånt, kan du be om å få det reservert. Dette kan du gjøre selv ved å søke opp boka i vår bokbase i appen Bibliofil eller på verdal.bib.no, og velge Reserver, eller det kan gjøres av personalet. Du vil da få en melding fra biblioteket når bøkene eller materialet kommer inn. Du kan velge om du vil ha meldingen som SMS eller e-post. 


5. Lån fra andre bibliotek 

Dersom boka du ønsker ikke finnes i Verdal bibliotek, kan vi formidle lån gjennom andre bibliotek. Du kan også søke den opp selv via bibsok.no og bestille med lånernummer og pinkode. 

 

6. Ansvar for tap eller skade på lånt materiale 

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på lånekortet. Biblioteket sender ut tre purringer før det sendes erstatningskrav. Har du registrert e-postadresse/mobiltelefon, kommer purringen som e-post/SMS. Etter tre purringer sendes faktura med krav om erstatning. I tillegg kommer utestående purregebyr. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale blir vurdert og prissatt særskilt. 


7. Tap av lånerett 

Du kan miste retten til å låne på biblioteket dersom du ikke overholder lånereglene. Ubetalte krav fører til tap av lånerett inntil faktura er betalt.