Regler ved meråpent

Ved å skrive en kontrakt med biblioteket kan alle over 15 år få tilgang til biblioteket fra kl. 7.00 til kl. 23.00 hver eneste dag hele året. Dersom du er under 18 år må vi også ha underskrift av en foresatt.

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Du må holde orden i rommene, og ta hensyn til de andre som benytter biblioteket samtidig med deg. Det meråpne biblioteket bygger på et tillitsforhold mellom deg og bibliotek. Også i det meråpne biblioteket må du forholde deg til bibliotekets ordensregler: 

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov. 

  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand. Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av arrangementer der det er gitt skjenkeløyve. 

  • Det er ikke tillatt å slippe inn andre. Foresatte kan ta med egne barn. 

  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang. 

Du er ansvarlig for adgangskortet ditt og hvordan det blir brukt. Denne kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av Meråpent bibliotek. Av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr, er biblioteklokalet videoovervåket. Hærverk vil bli politianmeldt, og du vil bli stilt økonomisk ansvarlig for evt. ødeleggelser. Opphold på Meråpent bibliotek skjer på eget ansvar. Ved brannalarm har du selv ansvar for å forlate bygningen umiddelbart. Tilbudet kan være stengt under arrangement i biblioteket. 

For å oppgradere lånekortet ditt til adgangskort for Meråpent bibliotek må du: 

  • Akseptere betingelsene ovenfor ved å signere denne kontrakten (fysisk i skranken eller digitalt i appen Bibliofil)

  • Overholde det til enhver tid gjeldende lånereglement og ordensreglement 

  • Hjelpe oss med å ta vare på biblioteket ditt 

NB. Biblioteket forbeholder seg retten til å kunne inndra tilgangen til Meråpent bibliotek hvis det viser seg at til enhver tids gjeldende reglement ikke blir fulgt, vilkårene i avtalen blir brutt, eller man er til usedvanlig sjenanse for andre.