Frivillige organisasjoner

Frivillighetsregisteret

I Frivillighetsregisteret finner du en oversikt over alle frivillige organisasjoner som er registrert i Verdal.

 

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må dere først være registrert i Enhetsregisteret. På brreg.no kan du registrere i begge registrene samtidig.

 

Verdal idrettsråd

Idrettsrådet er paraplyorganisasjon for idrettslagene i kommunen. De skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Verdal kommune. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Verdal idrettsråd sin nettside      

Verdal idrettsråd på Facebook

 

Styggdalsnemnda

Styggdalsnemnda er paraplyorganisasjon for alle amatørteaterlagene i Verdal.

Styggdalsnemnda på Facebook