Søknad om spillemidler

Frist 1. november

Har du planer om å søke spillemidler tilbygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller områder for fysisk aktivitet? Ta kontakt med kulturkontoret.

Prosjekter som det skal søkes støtte til skal inngå i kommunal plan for idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finnes på nettsiden anleggsregisteret.no.