Kulturbygg

Grendehus/samfunnshus

 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Har status som nasjonal knutepunktinstitusjon, med spesielt ansvar for å formidle kunnskap omkring Olav den Hellige og den delen av norgeshistorien som er knyttet til Stiklestad.

Nettside: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Adresse: Leksdalsvegen 1, 7656 Verdal 

 

Turneteatret i Trøndelag

Kulturelle aktiviteter, som Riksteatrets oppsetninger m.m.

Nettside: Turneteatret

Adresse: Sørgata, 7650 Verdal

 

Kinogården 

Huser Verdal bibliotek og Verdal kino.

Adresse: Johannes Bruns gate, 7650 Verdal 

 

Aulaen ved Verdal videregående skole

Benyttes til forskjellige typer kulturarrangement.

Nettside: Verdal videregående skole

Adresse: Stiklestad Alle 8, 7654 Verdal  

 

Tindved kulturhage

Nettside: Tindved kulturhage

Adresse: Johannes Minsaas plass 6, 7650 Verdal