Kulturskolens aktiviteter

Kulturskolen er en synlig aktør i vårt lokale kulturliv!

Kulturskolen er en synlig aktør i vårt lokale kulturliv! Alle våre elever har mulighet til å delta på konserter, forestillinger eller kunstutstillinger gjennom undervisningsåret.

Vi har tett samarbeid med blant andre UKM, skolekorpsene, Verdal juniorspellmannslag og Frol Symfoniorkester. Gjennom året har vi også mange faste poster på programmet vårt, som:

  • Nybegynnerkonsert
  • Rockekonsert
  • Julekonsert
  • Danseforestilling
  • Midtvinterdansen
  • Påskekonsert i Vinne kirke
  • Vår/sommerkonsert

I tillegg opptrer vi hver måned på åpning av kommunestyret, på utstillingsåpninger, eldresenter, Øras dager og mye annet.