Søk plass

Alle som har lyst til å begynne på dans eller musikk hos oss, kan søke om elevplass. 

Du søker om plass via SpeedAdmin. Du vil motta e-post om mottatt og registrert søknad. Søkere settes rett på venteliste straks de har søkt. Vi følger opp søknader om elevplass kontinuerlig, og gir beskjed så snart vi har ledig plass.

Søk plass

Hva koster det å gå på kulturskolen?

Fra januar 2023 er elevavgiften kr 3.250,- pr elevplass i kulturskolen for et skoleår. Regning sendes ut halvårlig.

Lekdans, som er et tilbud for barnehagebarn, er et åtte-ukers kurs. Dette koster kr 1.000,-.

Moderasjoner

Det er innført søskenmoderasjon lik den som benyttes i barnehager og SFO: 
30 % for barn nr, 2 og 50 % for påfølgende barn.

Elever som får undervisning i musikk betaler 50 % når de deltar på Band.

Xtra-dans er et tilbud til de som går på Klassiskmix. Dette koster 50 % av ordinær elevavgift.

Vi leier også ut noen instrument for kr 720,- pr skoleår.

Faktura sendes ut to ganger pr skoleåret, i løpet av høstsemesteret og i vårsemesteret.

Det er kommunestyret som fastsetter elevavgiften.