Musikk

Band

Band - Klikk for stort bilde

Påmelding band

Dette er et tilbud både for de som ikke er elever ved kulturskolen og de som allerede er elever. Våre kulturskoleband sammensettes etter nivå og alder. Allerede eksiterende band utenom kulturskolen vil også kunne søke plass. For elever som allerede går i kulturskolen på instrument eller sang, vil avgiften være rabattert. Søkere på faget bør oppgi hvilket instrument de ønsker og om de har spilt dette tidligere. 

Band passer best for elever fra fjerde klasse og oppover. Vårt overordnede mål er ukentlig samspill i band og å opparbeide et repertoar. Band-elever vil få muligheten til å opptre for et publikum.

 
 

El.bass

Elbass - Klikk for stort bilde

Påmelding El.bass

Vi tilbyr undervisning til nybegynnere og viderekommende elever. Vårt overordnede mål er å utvikle eleven til å bli selvstendig på sitt instrument og vi tar hensyn til elevens egen musikkinteresse innen stilarter. Det er også mulig å leie små bassgitarer i ¾ størrelse.

Bass passer best for elever fra fjerde klasse og oppover. Undervisningen foregår i små grupper. Tilpasset sitt nivå, vil undervisningen blant annet bestå av musikkteori, låter i ulike stilarter, riff, gehørspill, diverse skala og improvisering. Elevene vil få mulighet til å delta i samspill med andre elever og fremføre musikkinnslag foran et publikum.

 
 

Fiolin

Fiolin - Klikk for stort bilde

Påmelding fiolin

På fiolin tar vi inn elever som har begynt i andre klasse. Undervisningen foregår i små grupper.

Kulturskolen samarbeider med Juniorspellmannslaget om et godt samspilltilbud til fiolinister og andre.

Vi har også et samarbeid med Frol symfoniorkester, slik at elevene kan få spille i et orkester med full besetning: blåsere, fioliner, bratsjer, celloer og kontrabasser.

 
 

Gitar

Gitar - Klikk for stort bilde

Påmelding gitar

Vi tilbyr undervisning til nybegynnere og viderekommende elever. Vårt overordnede mål er å utvikle eleven til å bli selvstendig på sitt instrument og vi tar hensyn til elevens egen musikkinteresse innen stilarter. Det er også mulig å leie små nylonstrenger kassegitar i ¾ størrelse.

Gitar passer best for elever fra fjerde klasse og oppover. Undervisningen foregår i små grupper og opplæringen kan dekke både el-gitar og akustisk gitar. Tilpasset sitt nivå, vil undervisningen blant annet bestå av musikkteori, låter i ulike stilarter, riff og licks, diverse skala, improvisering, klangbilder og prosessering av lyd. Elevene vil få mulighet til å delta i samspill med andre elever og fremføre musikkinnslag foran et publikum.

 
 

Piano - keyboard

Piano - Klikk for stort bilde

Påmelding piano - keyboard

Pianoet er et populært og veldig allsidig instrument. Du kan spille allslags musikk som klassisk, jazz, pop, viser og rock, alene eller sammen med andre pianister, på ett eller flere pianoer. Eller du kan spille sammen med andre instrumenter eller sammen med sang.

Pianoundervisninga foregår stort sett individuelt, men også i grupper av og til.
Pianoelevene lærer å akkompagnere til sang og andre instrumentalelever. Eleven har mulighet til å spille i mange prosjektbaserte ensembler, grupper og band, eller som solist sammen med andre aktører.

Læringsmål er å kunne uttrykke seg på pianoet, lytting, samspill og sosial samhandling. Kulturskolen anbefaler å starte på piano i 7-8 årsalder. Undervisninga foregår på Tindved og rundt omkring på skolene i bygda.
Det er en forutsetning at eleven som får pianoundervisning i kulturskolen, har eget instrument hjemme til å øve på.

 
 

Rett-i-band

Band - Klikk for stort bilde

Påmelding rett-i-band

Rett-i-band er et samspillbasert undervisningstilbud for typiske bandinstrumenter som trommer, gitar, bass, piano/keyboard og sang. Gruppeundervisningen er for målgruppen 9-12 år og foregår ukentlig i 45 min. Det kreves ingen forkunnskaper og alle får prøve ulike instrumenter. Etter et år på tilbudet har elevene bedre forutsetninger for å bestemme seg for hva de vil satse på videre. Det viktigste for rett-i-bandene våre er å kose oss og ha det artig med å skape musikk. Samspill med andre som har samme interesser resulterer også i nye vennskap. Målet er også å vise frem noe av det vi får til på konserter, for det er en stor og flott opplevelse å mestre å spille en låt i lag og fremføre musikk sammen. 

 
 

Sang

Sang - Klikk for stort bilde

Påmelding sang

Sangen står i en særstilling av alle musikalske uttrykk. Stemmen er nært knyttet til kropp, pust, følelser og identitet. Stemmen er et allment instrument som alle mennesker har og kan delta med. Å synge er sunt for kropp og sjel! Ved å synge kommer en i kontakt med egne følelser - og får muligheten til å uttrykke disse følelsene. Når man synger kommer man i godt humør og dette gir livsglede og positivitet!

Vi underviser sang i smågrupper fra åtte-årsalderen. Elever som er tolv år eller eldre kan få enetimer eller fortsette i smågrupper (to - tre elever).

 
 

Sanggruppe

Sang - Klikk for stort bilde

Påmelding sanggruppe

Dette er et ekstra tilbud til de som allerede går på sang! Det vil ligne veldig på et kor, men med færre deltakere.

 
 

Slagverk

Slagverk - Klikk for stort bilde

Påmelding slagverk

Erfaringen viser at vi ikke tar inn elever som er yngre enn elleve - tolv år. Dette fordi vi har svært få elevplasser og de eldste søkerne blir prioritert.

Undervisningen foregår enkeltvis. I perioder blir det lagt opp til samspill i band eller i slagverksgrupper.