Visuell kunst

Kunstfag

Kunstfag - Klikk for stort bilde

Påmelding kunstfag

I kunstfag får eleven møte nye materialer og teknikker som vil utfordre og utvikle elevens kreative tenkemåte og tekniske ferdigheter. Vi baserer opplæringen på elevenes interesser, slik at de får utvikle en valgt retning, men utfordrer de også i nye materialer og teknikker. I samspillet mellom gruppen og læreren får eleven se andre innfallsvinkler og blir utfordret til å tenke utenfor boksen. For det er det kreativitet er: evnen til å tenke ut nye løsninger på gitte oppgaver - noe som har overføringsverdi til alt annet her i livet. Den kreative utviklingen er et viktig ledd i dannelsen og ikke minst, for mestringsfølelsen. Så prøv kunstfag og få utviklet dine kreative ferdigheter!