Tilskudd

 

Tilskudd til drift av organisasjonseide idrettsanlegg

Det er avsatt kommunale midler til å støtte idrettslag og skytterlag som har konkurranseanlegg. Midlene fordeles etter et fast system som administreres av Verdal idrettsråd.

Tilskudd til kulturaktivitet

Verdal kommune har ingen fast tilskuddsordning til kulturformål. Dersom dere ønsker å søke til et prosjekt må søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes til kulturkontoret.