Hundehold

Det er generell båndtvang i perioden 1. april – 20. august.

Under båndtvang skal hunden bli holdt i bånd, eller være forsvarlig innegjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Trening med jakthund krever grunneiers tillatelse.

Les mer om hundehold på Lovdata sine sider

Hundepark

Ved turstien på Ørmelen er det anlagt hundepark. Her kan hunder løpe fritt innenfor et inngjerdet område, samt sosialiseres med andre hunder (under tilsyn).

Verdal hundepark på Facebook