Jordleie

Kommunen skal motta kopi av inngåtte jordleieavtaler. Disse kan sendes postmottak eller direkte til landbrukskontoret. Om det skal inngås avtaler med mindre enn 10 års varighet kan kommunen gi dispensasjon for dette. Søknad sendes kommunen.

Jordleieavtale (PDF, 206 kB)