Økologisk landbruk

Debio-godkjenning
Mattilsynet er tilsynsmyndighet for forvalting av økologiforskriften og har delegert ansvaret videre til Debio. Debio skal føre tilsyn med at produkter som markedsføres med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden, tilfredsstiller kravene i regelverket.

Dersom du ønsker å få godkjent bedriften din for økologisk produksjon, kan du lese mer på Debio sine hjemmesider.

Tilskudd til økologisk produksjon
Det gis tilskudd for antall husdyr og tilskudd for areal som er omlagt eller under omlegging til økologisk produksjon. Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskudd til økologisk produksjon kommer i tillegg til ordinært produksjonstilskudd.