Plantevern

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes mot skadegjørere som sopp, ugras, insekter eller andre skadedyr. Det kan også brukes som vekstregulering og nedsviing. 

Integrert plantevern (IPV)

Integrert plantevern er å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Alle yrkesbrukere av plantevernmidler pålegges å sette seg inn i og anvende prinsippene for integrert plantevern.

Noen av prinsippene for IPV er:

  • vekstskifte
  • tilpasset gjødsling, kalking, drenering og vanning
  • bærekraftige biologiske, mekaniske eller ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder skal alltid foretrekkes hvis de er tilstrekkelig effektive
  • redusert sprøytemiddelbruk

Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig i ti år.

Statsforvalterens landbruksavdeling har det overordnende ansvaret for kurstilbud i fylket.

For mer informasjon rundt autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler, følg lenken til Mattilsynets sider: Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler | Mattilsynet