Regionale miljøtiltak (RMP)

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

  • Redusere forurensing til vann og luft
  • Ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • Tilrettelegge for friluftsliv
  • Ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å ha gjennomført miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet. Direktelink til søknadsskjema finnes også på siden.

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - Landbruksdirektoratet

Regional veileder finnes hos Statsforvalteren i Trøndelag sine nettsider: Regionalt miljøtilskudd | Statsforvalteren i Trøndelag

 

Søknadsfrist RMP: 15. Oktober