Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Ordningen omfatter tilskudd til å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall.

Mer informasjon om ordningen, samt link til søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet ved å følge denne linken: Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist: senest ett år etter siste dag i den perioden du søker tilskudd for.