Tilskudd ved produksjonssvikt/tilskudd ved svikt i honningproduksjon

Produksjonssvikt

Ordningen gikk tidligere under navnet «erstatning ved avlingssvikt», og skal kompensere foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker.

Ved mistanke om produksjonssvikt bes foretaket ta tidlig kontakt med kommunen for å melde fra. Ta gjerne også bilder gjennom sesongen. Landbrukskontoret ønsker å gjennomføre befaringer for å dokumentere eventuelle avlingsskade. Ved å melde fra binder du deg ikke til å søke når høsten kommer.

Mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet ved å følge denne lenken: Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist: 31. oktober

Svikt i honningproduksjon

Ordningen omfatter tilskudd ved vesentlig svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet ved å følge denne lenken: Tilskudd ved svikt i honningproduksjon - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist 31. oktober