Skogkultur

Foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting.

Retningslinjer for behandling av NMSK i Verdal (PDF, 460 kB)

Tilskudd til skogkultur (landbruksdirektoratet.no)

Søknadsfrist er 1. november.

Slik søker du

Du søker om tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten eller ved å sende e-post til postmottak@verdal.kommune.no.

Hva skal være med i søknaden?

  • Fakturaer og eventuelt timelister ved eget arbeid som dokumenterer hva som er gjort
  • Beskrivelse av tiltaket, mengde (antall, areal, lengde) og kartfesting (teignummer og bestandsnummer eller inntegnet på kart)

Avvirkning og driftstilskudd

Du kan i enkelte tilfeller få tilskudd til drift av skogen.

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Midt-Trøndelag (PDF, 188 kB)

Slik søker du

Ta kontakt med oss for å høre om tiltaket ditt er tilskuddsberettiget. Søknad skal forhåndsgodkjennes av kommunen.