Viltforvaltning

Kommunen har forvaltningsoppgaver etter viltloven og forskrifter knyttet til denne. Vi gir råd og veiledning i saker knyttet til vilt og forvaltningen av vilt. Viltloven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.

Eksempel på oppgaver i viltforvaltninga:

  • Forvaltning etter gjeldende lover og forskrifter
  • Fallvilt (påkjørt og skadd eller sykt vilt)
  • Godkjenning av vald
  • Godkjenning av bestandsplaner
  • Tildeling av fellingstillatelser på rådyr
  • Tildeling av fellingstillatelse (elg og hjort) for vald uten godkjent bestandsplan
  • Tildeling av fellingstillatelse på bever

Hjortevilt

Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltning (PDF, 264 kB)

Skadet eller påkjørt vilt?

Kontakt politiet på 02800.

Fallvilt

Kadaver/døde dyr som oppdages i naturen er det i utgangspunktet grunneiers ansvar å fjerne. Teknisk drift tar av og til ansvar på friområder i sentrum, og kommunen prøver å føre en statistikk over tapt hjortevilt. Vi ber derfor om at funn av døde dyr meldes til servicekontoret

Ettersøk

Rapportskjema for ettersøk

Jakttider

 Elg og hjort

Rovvilt

Oversikt over rovviltkontakter i Verdal