Starte eller utvikle bedrift

Verdal kommune har en avtale med Proneo AS om førstelinjetjeneste for næringsutvikling som innebærer bistand til etablerere og lokalt næringsliv. Har du tanker om å starte ny bedrift eller ideer om videreutvikling av bedriften, ta kontakt med Proneo AS for et uforpliktende og gratis møte.

Alle med en forretningsidé eller utviklingsidéer i eksisterende næringsliv er velkomne til å ta kontakt. Hver idéhaver tilbys 1-2 timers samtale hvor idé gjennomgås.

Proneo har lokaler på VIP-senteret i Verdal industripark.

Etablererkurs Trøndelag er en kursrekke som tilbys til gründere og er finansiert av Innovasjon Norge. Kursene gjennomføres jevnlig.

For påmelding og omtale av kurs, sjekk Proneo sine nettsider.