Næringslivet i Verdal

Kommunen har et sammensatt næringsliv som spenner om alt fra landbruk, mineralnæring, industrivirksomhet, storhandel og detaljhandel, i tillegg til en rekke tjenesteytende næringer som samlet bidrar til å gjøre Verdal til en av de viktigste næringslivskommunene i regionen.

Næringslivet i Verdal kjenner seg godt igjen i kommunens visjon;

Sterk fortid  - Stolt framtid.